Podatek VAT jest na tyle istotnym elementem wartości transakcji, że warto jeszcze przed zawarciem jej dokładnie zapoznać się z przepisami dotyczącymi rozliczenia jej. Tak też jest  w przypadku leasingu zwrotnego.


W praktyce jest on rozliczany jako dwie odrębne faktury VAT. Pierwszą fakturę sprzedażową wystawia dotychczasowy właściciel dla leasingodawcy. Stawka zawsze będzie w tym wypadku wynosić 23%. Sprzedawany środek trwały będzie rozliczany według zasad ogólnych (Leasingodawca płaci dotychczasowemu właścicielowi kwotę netto+VAT, VAT dolicza się do VAT należnego dotychczasowego właściciela). Mogą jednak występować pewne odrębności

 

  • Mobilne urządzenia elektroniczne: Jeśli transakcja dotyczy mobilnych urządzeń elektronicznych (laptopy, notebooki, smart fony itp.) i przekracza 10 000 zł netto to obarczona jest odwrotnym obciążeniem VAT. To znaczy, że należy wystawić FV tak jakby przedmiot był zwolniony z VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”. VAT powinien wówczas zapłacić fiskusowi kupujący.
  • Samochód osobowy wykorzystywany dla potrzeb prywatnych i działalności gospodarczej: Jeśli samochód był kupiony nie dawniej niż rok temu, a VAT od niego został odliczony od podatku należnego, sprzedając go musisz ten odliczony VAT zapłacić. Urzędu skarbowego nie obchodzi, że w tym samym momencie bierzesz samochód w leasing. Zdecydowanie się nie opłaca.


Drugą fakturę VAT wystawia leasingodawca byłemu już właścicielowi, który teraz staje się leasingobiorcą. Stosowane są przepisy dotyczące leasingu finansowego. Całość VAT-u może być odliczona od podatku należnego jednorazowo.

 

W praktyce obie faktury powinny zostać rozliczone w tym samym momencie. Tym samym na zobowiązania podatkowe stron będzie wpływać jedynie kwota wynagrodzenia leasingodawcy, gdyby wynosiło ono 0 zł, transakcja leasingu finansowego zwrotnego byłaby neutralna pod względem rozliczenia VAT. Jako, że jest dodatnia, leasingodawca wlicza VAT do podatku należnego, a leasingobiorca może dokonać stosownego odliczenia. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z artykułami: