W zakresie rozliczania podatku dochodowego leasing zwrotny charakteryzuje się wyjątkowo skomplikowaną konstrukcją prawną.


Istotne jest zwłaszcza to, że przedmiot umowy może mieć inną wartość rzeczywistą potwierdzoną przez rzeczoznawcę niż wynosi jego wartość bilansowa. W skrócie: wartość w księgach i wycenie nie muszą być takie same. Różnica pomiędzy nimi nie jest uwzględniana jednorazowo jako przychód (gdy faktyczna wartość jest wyższa od księgowej), ani strata (w odwrotnym przypadku). Zamiast tego rozlicza się ją przez cały okres trwania leasingu, wpisując w rubrykę „Pozostałe koszty/przychody operacyjne”.

 

Jest to korzystne dla leasingobiorcy jeśli wartość rynkowa przekracza wartość bilansową. Może on wówczas uzyskać znaczny przychód, od którego podatek zostanie rozłożony w czasie i obniżony przez koszty związane z amortyzacją przedmiotu leasingu (leasing finansowy) lub ratami leasingowymi (leasing operacyjny). Odwrotna sytuacja może być mniej korzystna, ze względu na niemożliwość jednorazowego uwzględnienia straty.

 

Od samej sprzedaży właściciel, który staje się leasingobiorcą musi zapłacić podatek dochodowy (PIT/CIT). Korzystnie jest rozpocząć leasing zwrotny w okresie, w którym firma poniosła bardzo wysokie koszty, ewentualnie przyniosła stratę.

 

Już po rozpoczęciu umowy leasingu zwrotnego leasingobiorca ma prawo uwzględnić odpisy amortyzacyjne. Przepisy dopuszczają sytuację podwójnego uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych. Jeśli np. maszyna została zamortyzowana przez właściciela, który po zakończeniu okresu amortyzacji sprzedał ją leasingodawcy i wziął w leasing zwrotny, to może być zamortyzowana raz jeszcze. Oczywiście łączna kwota odpowiada wartości określonej przez rzeczoznawcę, a więc prawdopodobnie niższej niż wartość początkowa, niemniej taka konstrukcja prawna pozwala umieścić wartość maszyny po stronie kosztów (jako odpisy amortyzacyjne) po raz kolejny.

 

Także zamortyzowany przedmiot leasingu wzięty w operacyjny leasing zwrotny pozwala uwzględnić raty leasingowe jako koszty uzyskania przychodu.

 

Ze względu na skomplikowanie przepisów warto skorzystać z usług biura rachunkowego lub doświadczonego księgowego w zakresie rozliczenia umowy leasingu zwrotnego. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z artykułami: