Leasing jako umowa cywilno-prawna funkcjonuje w Polsce od 20 lat. Jego bardziej zaawansowane formy dopiero torują sobie drogę na rynku. Jedną  z nich jest leasing zwrotny. Co trzeba o nim wiedzieć i czy warto z niego korzystać?


W swojej istocie leasing zwrotny jest bardzo podobny do umowy kredytu hipotecznego. Ma jednak znacznie szersze zastosowania i korzysta z rozwiązań leasingu finansowego. Polega na tym, że właściciel rzeczy (samochodu, środka trwałego, nieruchomości) sprzedaje ją przedsiębiorstwu leasingowemu i jednocześnie bierze dopiero co sprzedany przedmiot w leasing finansowy. W języku angielskim określany jest jako „sale and lease back” czyli dosłownie – sprzedaj i weź w leasing.

 

Właściciel, stając się leasingobiorcą zyskuje znaczną ilość gotówki, a jednocześnie w dalszym ciągu może korzystać ze sprzedanej rzeczy. Leasingodawca natomiast wraz z kolejnymi ratami pobiera wynagrodzenie za udzielenie swego rodzaju kredytu. Po zakończeniu umowy i zapłaceniu ostatniej raty leasingowej, rzecz wraca do pierwotnego właściciela.

 

Komu leasing zwrotny się opłaca?
Od razu nasuwa się odpowiedź,  że leasingodawcy. Oczywiście tak, ale w sytuacjach, dla potrzeb których została opracowana umowa leasingu zwrotnego, obie strony mogą zyskać bardzo dużo.

 

Agresywny inwestor – Kupujesz jedną maszynę za gotówkę. Sprzedaż idzie bardzo dobrze, a Ty nie wyrabiasz się z produkcją. Wpływy od klientów stopniowo zasilają twoje konto, tymczasem Ty potrzebujesz drugiej maszyny już teraz. Co do pierwszej zawierasz umowę leasingu zwrotnego. Za uzyskane środki, z niewielką dopłatą kupujesz drugą maszynę. Obie pracują, jedna z nich jest twoją własnością (i w razie potrzeby można ją oddać w leasing zwrotny), drugą spłacasz. Po zakończeniu umowy masz dwie maszyny, jednocześnie po drodze nie było poślizgu produkcyjnego.

 

Kłopoty finansowe – Twoja firma ma znaczny majątek, ale tymczasowo utraciła płynność finansową. Kredyty obrotowe są drogie. Odsprzedajesz element majątku i jednocześnie bierzesz go w leasing. Gotówka zaspokaja bieżące potrzeby firmy, wpływy pozwalają spłacić raty leasingowe. Cały czas używasz rzeczy na potrzeby działalności. Jeśli sytuacja się nie poprawi tracisz przedmiot leasingu, który nie zawsze byłby łatwy do sprzedaży i odzyskujesz część gotówki. Natomiast jeśli ustabilizujesz budżet firmy, trudności finansowe możesz uznać za niebyłe. W końcu wszystkie zobowiązania były zapłacone w terminie dzięki środkom ze sprzedaży.

 

Przedmiot niedowartościowany, kosztów brak – Udało Ci się kupić rzecz poniżej jej wartości rynkowej. Rzeczoznawca określa jej faktyczną cenę i to ona jest podstawą zawarcia umowy leasingu zwrotnego. W praktyce dostajesz do ręki więcej gotówki niż kosztował dany przedmiot. Może masz jeszcze jedną okazję na wyjątkowo tani zakup? Tak czy inaczej korzystasz ze znacznych środków finansowych, które możesz swobodnie inwestować. Bardzo możliwe, że pojawia się również opcja optymalizacji podatkowej pod względem VAT/PIT/CIT

 

Wszystkie z wymienionych sytuacji mają cechę wspólną. Właściciel rzeczy sprzedający ją i biorący w leasing spodziewa się poprawy sytuacji swojego przedsiębiorstwa, potrzebuje jednak środków by ten cel osiągnąć.

 

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego?
Leasing zwrotny ograniczony jest do środków trwałych, które mogą być amortyzowane. Można tu wyróżnić:

 

  • Nieruchomości będące składnikiem majątku firmy.
  • Pojazdy osobowe, ciężarowe i specjalistyczne.
  • Maszyny i urządzenia zakwalifikowane do środków trwałych.

 

Warto zauważyć, że dla umowy leasingu istotna jest faktyczna, aktualna na dzień podpisania umowy, wartość przedmiotu. Jego wartość określona w księgach użytkownika ma w tej sytuacji znaczenie drugorzędne. Wyceny dokonuje rzeczoznawca.

Często przedmiotem leasingu staje się rzecz, którą właściciel już wcześniej wziął w leasing i nabył w skutek wykupu po zakończeniu umowy. Jeśli jej wartość pozostaje znaczna, całą operację można powtórzyć.

 

Leasing zwrotny czy kredyt?
Podobieństwo leasingu zwrotnego i kredytu hipotecznego pozwala porównywać obie formy finansowania działalności w przypadku nieruchomości. Wówczas decydujące będzie jedynie rozliczenie finansowe obu operacji. Jeśli jednak planujesz wykorzystać przedmiot ruchomy (maszynę, samochód) jako zabezpieczenie otrzymanych środków, zdecydowanie łatwiej będzie Ci zawrzeć umowę leasingu zwrotnego niż uzyskać kredyt. Po pierwsze twoja zdolność kredytowa ma dla leasingodawcy mniejsze znaczenie. Przedmiot umowy jest dla niego dobrym zabezpieczeniem i w przypadku nie zapłacenia przez Ciebie rat, będzie mógł być oddany innemu leasingobiorcy.

 

Po pierwsze masz więc niewielkie szanse otrzymać kredyt pod zastaw np. maszyny produkcyjnej, po drugie nawet jeśli Ci się to uda (np. pod zastaw samochodu) to prawdopodobnie koszty leasingu zwrotnego będą niższe.

 

Zarówno kredyt (jako istniejące zobowiązanie) jak i leasing zwrotny (ze względu na obniżenie wartości majątku firmy) mogą wpływać negatywnie na twoją zdolność kredytową. Najprawdopodobniej leasing zwrotny będzie jednak pod tym względem mniej odczuwalny.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z artykułami:

  • Rozliczenie VAT z leasingu zwrotnego.
  • Rozliczenie podatku dochodowego z leasingu zwrotnego.
  • Inne formy leasingu zwrotnego – leasing operacyjny i konsumencki