Leasing operacyjny, a finansowy – najważniejsze różnice

Przeważnie spotykasz się z 2 podstawowymi rodzajami leasingu. Mimo, że leasing operacyjny i finansowy dotyczą podobnej sytuacji faktycznej są inaczej rozliczane pod względem podatkowym. Dają tez różne uprawnienia stronom umowy.

W dużym uproszczeniu leasing operacyjny jest bliższy wynajęciu lub dzierżawie przedmiotu leasingu, a leasing finansowy jego kupnie na raty. Pierwotne założenie rozgraniczenia było więc dość proste. Leasing finansowy kończył się po prostu przekazaniem własności leasingobiorcy, który w ratach leasingowych spłacił już całą jego wartość. W leasingu operacyjnym umowa opiewała jedynie na część wartości maszyny lub pojazdu, a leasingobiorca miał prawo dopłacić za przeniesienie własności po zakończeniu umowy leasingu. Skomplikowały to jak zwykle przepisy podatkowe.

Leasing finansowy został potraktowany przez przepisy dotyczące podatku od towarów i usług jako sprzedaż. Oznacza to, że VAT od umowy (a więc całej wartości leasingu) musi zostać zapłacony w okresie rozliczeniowym, w którym przedmiot leasingu został wydany leasingobiorcy. Fiskus otrzymuje więc swoją dolę na długo przed zakończeniem umowy i zapłaceniem całej kwoty. Powoduje to konieczność poniesienia dość wysokich kosztów początkowych przy tej formie leasingu. VAT od leasingu operacyjnego jest rozliczany natomiast wraz z kolejnymi ratami.

Inaczej też rozliczany jest podatek dochodowy, choć różnice mogą być niwelowane przez odpowiedni dobór stawek amortyzacyjnych. Jeśli korzystasz z leasingu operacyjnego, nie możesz amortyzować środka trwałego, ale za to cała rata (część kapitałowa i odsetki) liczy się jako twoje koszty uzyskania przychodu co jest dość korzystne. W leasingu finansowym natomiast dokonujesz odliczeń amortyzacyjnych jak właściciel, a jedynie część odsetkowa raty zostaje zaksięgowana jako koszty uzyskania przychodu.

Oprócz różnic podatkowych pojawia się jeszcze kilka kwestii, które odróżniają od siebie leasing finansowy i obrotowy.

Umowa leasingu finansowego może być zawarta na czas dłuższy niż 12 miesięcy. Czy np. 1,5 roku. Natomiast leasing operacyjny trwa przynajmniej 40% czasu w jakim przedmiot leasingu zostanie zamortyzowany. Bardzo często, zwłaszcza gdy przedmiotem leasingu są maszyny i samochody osobowe w ogóle nie odczujesz tej różnicy.

Szybkie porównanie

Leasing operacyjny - jego przedmiot po zakończeniu umowy nie staje się własnością leasingobiorcy, ten jednak może go wykupić. VAT płaci się od kolejnych rat, których całość jest też kosztem w myśl ustaw o podatku dochodowym. Trwa nie mniej niż 40% czasu amortyzacji, a więc bardzo różnie.

Leasing finansowy – jego przedmiot po zakończeniu umowy staje się własnością leasingobiorcy. Wymaga uwzględnienia całości VATu w momencie przekazania przedmiotu. Pozwala leasingobiorcy amortyzować środek trwały, ale bezpośrednim kosztem prowadzenia działalności stają się tylko odsetki.

Co się opłaca?

To, którą formę leasingu wybrać bardzo zależy od przedsiębiorstwa, jego kondycji finansowej i samego przedmiotu leasingu. Firmy, które miały znaczne przychody i które czeka zapłacenie wysokiego VATu bardziej skorzystają na leasingu finansowym. Natomiast firmy, dla których konieczność zapłacenia 23% na wejście jest znacznym obciążeniem powinny bardziej skłaniać się ku leasingowi operacyjnemu. Będą go wybierać też te przedsiębiorstwa, które nie potrzebują przedmiotu umowy po jej zakończeniu.