Leasing operacyjny to jedna z najpopularniejszych form finansowania zakupu sprzętu i maszyn przez przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do leasingu finansowego, w leasingu operacyjnym leasingodawca przekazuje przedsiębiorcy prawo do korzystania z wynajmowanego sprzętu przez okres trwania umowy, a nie tylko prawo do jego użytkowania.

 

Jedną z najważniejszych korzyści leasingu operacyjnego jest to, że pozwala on przedsiębiorstwom na uniknięcie konieczności wykorzystywania własnych środków finansowych na zakup sprzętu. Dzięki temu mogą one przeznaczyć je na inne cele, takie jak rozwój produktów czy usług, czy też na zwiększenie kapitału obrotowego.

 

Kolejną ważną zaletą leasingu operacyjnego jest elastyczność. Przedsiębiorstwa mogą dostosować okres trwania umowy leasingowej do swoich potrzeb, a także wybrać opcję wykupu sprzętu po zakończeniu umowy. Dzięki temu mogą one korzystać z nowoczesnego i sprawnego sprzętu przez dłuższy czas, a jednocześnie uniknąć konieczności jego zbywania po kilku latach.

 

Leasing operacyjny pozwala również na obniżenie kosztów eksploatacji sprzętu. W ramach umowy leasingowej przedsiębiorstwo jest zobowiązane do ponoszenia tylko kosztów związanych z eksploatacją sprzętu, takich jak koszty paliwa czy serwisu. Natomiast koszty związane z amortyzacją sprzętu ponosi leasingodawca.

 

Leasing operacyjny umożliwia również przedsiębiorstwom skorzystanie z różnych form finansowania, takich jak leasing z opcją wykupu czy leasing z opcją wynajmu długoterminowego. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dostosować formę finansowania do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

 

Ponadto, leasing operacyjny pozwala na uniknięcie problemów związanych z utratą wartości sprzętu. W przypadku zakupu sprzętu z własnych środków, przedsiębiorstwo ponosi ryzyko utraty jego wartości. Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego, to leasingodawca jest odpowiedzialny za utratę wartości sprzętu.

 

Warto również zauważyć, że leasing operacyjny jest często preferowany przez banki i inne instytucje finansowe, gdyż jest on traktowany jako forma zabezpieczenia kredytu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą łatwiej uzyskać kredyt na inne cele, takie jak rozwój działalności czy inwestycje.

 

Podsumowując, leasing operacyjny jest cennym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala im na uniknięcie konieczności wykorzystywania własnych środków finansowych na zakup sprzętu, elastyczność, obniżenie kosztów eksploatacji, różne formy finansowania, uniknięcie problemów związanych z utratą wartości sprzętu oraz ułatwia uzyskanie kredytu.