Jak rozliczyć podatki przy wcześniejszym zakończeniu umowy leasingowej?

Bierzesz w leasing samochód, który zwraca się szybciej niż by się wydawało. Doskonale! Masz środki by wykupić wcześniej auto i zakończyć umowę leasingową. Tylko co na to Urząd Skarbowy?

Taka sytuacja występuje dość często. Firma przynosi dochody, a właściciel chce dzięki nim jak najszybciej uwolnić się od zobowiązań. W pierwszej kolejności spłaca drogie kredyty, ale też wykupuje od leasingodawcy pojazdy i maszyny. Fiskus nie powinien mieć zastrzeżeń do tej operacji. Nie oznacza to bynajmniej, że nie będą potrzebne zmiany w prowadzonych dotychczas księgach podatkowych.

Leasing finansowy, czyli kontynuacja amortyzacji

Korzystający z leasingu finansowego ma prawo dokonywać amortyzacji środka trwałego jakby był jego właścicielem. Oznacza to, że zaczyna amortyzować samochód lub urządzenie jeszcze nie będąc jego właścicielem. Tym samym moment kiedy faktycznie nim zostanie nie ma znaczenia dla Urzędu Skarbowego. Sytuacja podatnika, który wcześniej zakończył umowę leasingu, wykupując jego przedmiot nie ulega zmianie.

Prawdopodobnie jest on zobowiązany do zapłaty części odsetkowej przedsiębiorstwo występującemu jako leasingodawca. Ponieważ jednak część odsetkowa może być zapisana bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, podatnik wykazuje jednorazowy koszt (pozostałe odsetki) i tym samym obniża podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym PIT/CIT.

Leasing operacyjny

Tu powinno być trudniej, ale na szczęście nie jest. Raty leasingowe są kosztami pośrednimi prowadzenia działalności gospodarczej i w czasie trwania umowy mogą być odliczane od podstawy podatku PIT/CIT. Po wcześniejszym zakończeniu umowy leasingu powstaje nowy stan faktyczny. Dotychczasowe koszty nie ulegają korekcie, nie ma więc powodu by płacić odliczony wcześniej podatek. Natomiast kwota jaką podatnik może amortyzować zostaje obniżona o dotychczas zapłacone raty leasingowe.

W praktyce obie formy leasingu dają bardzo zbliżony efekt podatkowy jeśli są zakończone przed czasem. Podatnik (leasingobiorca) nie musi płacić dodatkowego podatku dochodowego, ale też nie zyska na dodatkowej amortyzacji.

Co z VATem?

Wszystko w porządku. Przecież już został zapłacony (leasingodawcy) i odliczony w przypadku leasingu finansowego. Natomiast w przypadku gdy korzystało się z leasingu operacyjnego, VAT rozliczany był w stosunku do poszczególnych rat. Teraz wystarczy jednorazowo rozliczyć go wobec pozostałych. Wykupując przedmiot leasingu, nowy właściciel  płaci więc kwotę powiększoną o 23% i w tym samym okresie rozliczeniowym odlicza zapłacony VAT.

Warto jedynie pamiętać, ze samochód osobowy, który wykorzystywany jest na potrzeby służbowe i prywatne pozwala jedynie na 60% (niedługo 50%) odliczenie VATu. To znaczy, że przedsiębiorca może odliczyć 11,5 % wartości jaką zapłacił leasingodawcy netto.

Na pewno kończąc wcześniej umowę leasingu i wykupując jego przedmot, nie ma potrzeby obawiać się dodatkowych kosztów podatkowych. Ze względu na specyfikę środków trwałych, nie nastepuje też sytuacja gdy nowy właściciel ma prawo do jednorazowego, ale znacznego obniżenia podstawy PIT/CIT. W praktyce więc sytuacja podatkowa korzystającego, który wykupił przedmiot leasingu zmiania się w nieznacznym stopniu.