Leasing zwrotny może być stosowany w połączeniu ze wszystkimi formami leasingu, a więc również leasingiem operacyjnym i konsumenckim. Część korzystających i ekspertów jest nawet zdania, że leasing operacyjny zwrotny z możliwością wykupu przedmiotu leasingu jest korzystniejszy niż leasing zwrotny finansowy.


Operacyjny leasing zwrotny charakteryzuje sytuację, w której po zakończeniu umowy przedmiot leasingu nie musi przejść na własność użytkownika (wcześniejszego właściciela), może on jednak wykupić go. Ponadto użytkownik nie jest traktowany jak właściciel, a raczej jak wynajmujący co ma wpływ na ubezpieczenia, rozliczenia podatkowe i zdolność kredytową.

 

Leasing operacyjny zwrotny jest jednym ze sposobów na przyspieszenie amortyzacji np. budynków. Ma również zastosowanie jako tak zwany leasing wtórny. Wówczas przedmiot leasingu jest jednocześnie przedmiotem poleasingowym, który właściciel nabył po zakończeniu wcześniejszej umowy leasingu (finansowego/operacyjnego).

 

VAT w momencie sprzedaży jest naliczony po stronie leasingodawcy, a należny po stronie leasingobiorcy. Za to w późniejszym leasingu operacyjnym jest rozłożony na okres spłaty wszystkich rat. Dlatego opłaca się rozpoczynać leasing zwrotny operacyjny w momencie gdy firma ponosi bardzo duże wydatki.

 

Możliwa jest konstrukcja konsumenckiego leasingu zwrotnego. W takiej sytuacji właściciel sprzedaje leasingobiorcy rzecz należącą do jego majątku prywatnego i bierze ją w leasing. Przedmiotem mogłyby być np. samochód lub nieruchomość. Opłacalność takiego rozwiązania jest jednak ograniczona przez VAT. Osoba fizyczna sprzedająca np. samochód osobowy poza działalnością gospodarczą, zbywa go bez VATu. Natomiast leasing konsumencki jest obłożony tym podatkiem. Leasingobiorca musi więc zapłacić VAT, ale nie ma możliwości go odliczyć. Ponadto leasing zwrotny konsumencki jest na tyle mało rozpowszechnioną umową, że większość firm leasingowych nie jest przygotowana do jej zawarcia.

 

Leasing operacyjny zwrotny ma więc zastosowanie w momencie ponoszenia dużych wydatków (kiedy firma powoduje stratę). Konsumencki leasing zwrotny jest opłacalny dla wąskiego spektrum sytuacji, a jego głównymi przedmiotami mogą być samochody osobowe i nieruchomości.  

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z artykułami: