Amortyzacja, a leasing samochodu?

Twoja firma potrzebuje samochodu. Leasing wydaje się najkorzystniejsza formą finansowania. Czy jednak na pewno? W końcu raty leasingowe to wciąż znaczny wydatek, ale czy również koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa?

Teoretycznie wydatki poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej możesz odliczyć od podstawy podatku dochodowego PIT lub CIT. Są jednak wyjątki i samochody jako środki trwałe z pewnością do nich należą. Nie można ich zaliczyć jednorazowo w poczet kosztów uzyskania przychodu, za to można dokonać amortyzacji. W ten sposób obniżenie podatku dochodowego, wynikające z wartości pojazdu, zostaje rozłożone na kilkadziesiąt miesięcy.

Jeśli dziś kupisz samochód, płacąc za niego gotówką, za pomocą mechanizmu amortyzacji, będzie on rozliczany przez, np. 4 lata. Czyli twoimi pieniędzmi będzie rozporządzać Urząd Skarbowy. Bez wątpienia poprawia to opłacalność finansowania zakupu samochodu służbowego za pomocą kredytu, zakupu na raty lub leasingu. W tym ostatnim przypadku pojawia dodatkowe zagadnienie. Leasingobiorca jest uprawniony do korzystania z samochodu i jego późniejszego wykupu, nie jest jednak właścicielem. Czy może dokonywać odpisów amortyzacyjnych? A jeśli tak, to czy są one zależne od wysokości raty leasingowej?

Istotna umowa

W polskim systemie prawnym występuje kilka rodzajów leasingu. Wybór jednego z nich ma istotny wpływ na amortyzację pojazdu podlegającego leasingowi.

Leasing finansowy – Tu sytuacja korzystającego jest analogiczna do sytuacji właściciela. To on dokonuje odpisów amortyzacyjnych, ostatecznie rozliczając podatkowo całą wartość netto samochodu. Ponadto odsetkowa część raty leasingowej jest kosztem bezpośrednim i powinna być wykazana w księgach podatkowych, obniżając tym samym podstawę PIT/CIT.

Bardzo istotne jest to, że leasingobiorca ma prawo (i obowiązek) traktować pojazd jako własny dla potrzeb rozliczeń podatkowych. Nie dokonuje więc „inwestycji w cudzym środku trwałym”. Przepisy pozwalają tu traktować samochód jakby należał już do korzystającego.

Leasing operacyjny – Raty leasingowe są kosztem pośrednim korzystającego. Jednocześnie amortyzacji pojazdu dokonuje finansujący. Tym samym leasingobiorca nie traktuje pojazdu jako swojej własności dla potrzeb rozliczeń podatkowych.

Od rodzaju umowy zależy więc, czy samochód zostanie w ogóle ujęty przez korzystającego w zakres amortyzowanych środków trwałych.

Rata leasingowa, a amortyzacyjna

Jeśli korzystasz z leasingu finansowego i amortyzujesz samochód, wartość rat leasingowych i odpisów amortyzacyjnych są od siebie niezależne. Oczywiście obie wartości zależą bezpośrednio od wartości pojazdu i teoretycznie mogą być ustalone jako tożsame, nie ma jednak takiego obowiązku, a zdarza się, że także możliwości. Ilość rat i ich wysokość zależą od umowy pomiędzy stronami. Natomiast odpisy amortyzacyjne od zastosowanej metody amortyzacji (liniowa, degresywna, ustalenie stawek indywidualnych). W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest jednorazowa, całkowita amortyzacja środka trwałego, jest ona jednak liczona do pomocy publicznej de minimis i z tego względu nie zawsze opłacalna.

Nie ma możliwości wykorzystania różnicy między ratą leasingową, a wysokością odpisu amortyzacyjnego (leasing finansowy) na korzyść podatnika-leasingobiorcy. Sytuacja kiedy np. płacisz leasingodawcy 5000 zł, a odpisu amortyzacyjnego dokonujesz na 8 000 zł wcale nie obniża twoich zobowiązań podatkowych. Wynika to z konieczności dokonania korekty niezapłaconych kosztów. Warto więc wybrać model amortyzacji tak, by jak najbardziej odpowiadał ratom leasingowym.

Ograniczenia

Samochód osobowy może być ujęty w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej tylko do wartości 20 000 euro. Jeśli jego wartość netto była wyższa, możesz dokonać amortyzacji tylko do wysokości limitu (20 000 euro).

W dalszym ciągu opłacalne jest dopasowanie do siebie rat leasingowych i metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych, tak by faktyczne wydatki mogły być uwzględniane po stronie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Różnice podatkowe pomiędzy leasingiem finansowym, a operacyjnym sprowadzają się głównie do tego czy kapitałowa część raty odsetkowej zaliczana zostanie do kosztów pośrednich prowadzenia działalności gospodarczej czy też pozwoli na amortyzację pojazdu. Przy prawidłowym dobraniu wysokości rat leasingowych różnica finansowa jest bardzo niewielka.